Získejte u nás
bakalářský titul

#GOFFMU

Zápisy do studia.
Červenec a září 2017

Proč studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

1

Můžete si vybrat z několika desítek oborů a jejich kombinací. Mnohé obory se vyučují výhradně jen u nás.

2

Motivujeme studenty řadou stipendijních programů k vynikajícím studijním výsledkům, ke studijním pobytům v zahraničí nebo k rozvoji spolkové a tvůrčí činnosti.

3

Využíváme moderní informační systém zajišťující elektronickou podporu studijní administrativy a e-learningu v unikátním rozsahu.

4

Nabízíme vstřícné prostředí, otevřený přístup pedagogů a aktivní spolkový život.

83bakalářských oborů

více než
1000studentů loni vycestovalo do zahraničí

3 747studentů přijatých do bakalářského studia v loňském roce

34 577absolventů od roku 1921

Příležitosti, které se neopakují

Vážené zájemkyně, vážení zájemci o vysokoškolské studium,
dovolte mi pozvat vás ke studiu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Můžete vybírat z více než padesáti humanitních a společenskovědních studijních oborů, z nichž některé lze studovat výhradně jen u nás. Talentované a aktivní studenty, ale i studenty různě znevýhodněné podporujeme řadou stipendijních programů, nabízíme vynikající příležitosti pro studium v zahraničí a rozvíjíme činnost studentských spolků.

Humanitní vzdělání má zásadní význam pro to, aby byl člověk schopný orientovat se v dnešním komplikovaném světě. Máte šanci stát se vyhledávanými experty díky znalostem jazyků, historie, filozofie či umění různých národů a kultur. Na naší fakultě můžete dále kultivovat svou schopnost samostatného a kritického myšlení.

Některé příležitosti se neopakují.

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
děkan FF MU

„Díky filozofické fakultě jsem loni odjela na semestr studovat do Portugalska. Byla to skvělá zkušenost, viděla jsem, jak se učí psychologie v zahraničí, a potkala jsem hodně zajímavých lidí. Tak jsem si svůj pobyt ještě o semestr protáhla.“

Lenka
studentka psychologie

„Na filozofické fakultě studuji prvním rokem po přechodu z jiné fakulty. Nejraději mám teprve nedávno zrekonstruovanou knihovnu. Můžu se v ní zavřít a v klidu se učit. A je tam dokonce i kuchyňka, kde si můžu ohřát oběd, uvařit kávu nebo čaj. Cítím se tu jako doma.“

Nikola
studentka informačních studií a knihovnictví

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr
student pedagogiky

Důležité termíny

28. 2. 2017

Poslední den, kdy můžete podávat přihlášky do bakalářského studia.

6. – 7. 5. 2017

Testy studijních předpokladů.

8. – 9. 6. 2017

Oborové testy.

2. 6. 2017

Termín, kdy rozešleme rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu uchazečům hlásícím se na obory bez oborových testů.

27. – 30. 6. 2017

Termín, kdy rozešleme rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu uchazečům hlásícím se na obory, které požadují oborový test.

Červenec a září 2017

Zápisy do studia.

Oddělení pro přijímací řízení

Připravili jsme pro vás souhrn informací týkajících se přijímacího řízení a můžete se podívat i na výběr nejčastěji kladených otázek. Kdybyste přesto měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na adrese

prijimaci.rizeni@phil.muni.cz

Prohlédněte si nově rekonstruovaný areál fakulty

V roce 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce a výstavba Centra podpory humanitních věd (CARLA). Budovy navržené architektem Pelčákem kombinují funkcionalistickou účelnost s odlitky antických soch a nabízejí nejmodernější vybavení pro výzkum i výuku.

Ústřední knihovna FF MU od architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře získala v roce 2002 hlavní cenu v soutěži Grand Prix Obce architektů.

Testy studijních předpokladů proběhnou ve dnech
6. 5. – 7. 5. 2017